Medisinsk behandling

Stortingsrepresentant Sveinung Stensland (H). Foto: Høyre

Lik behandling for lik sykdom