Marianne Hammer

Ordførerkandidat for Haugesund Høyre, Jarle Utne-Reitan.

Lærer å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

TVH+