Magne Rommetveit

ARMEN TIL BERGEN: Hordaland-diagonalen som del av opprustet, vintersikret og forkortet E134 over Haukeli, kombinert med Rv52 med fergefri arm til Ålesund, er den beste totalløsningen for Norge.

Forlanger at E134-armen utredes nå

TVH+
Skjermbilde 2016-04-07 kl. 19.18.54

Kjemper i Stortinget for arm til Bergen

TVH+
HOLDER FAST: Stortingsrepresentant Magne Rommetveit  (AP)

– Uheldig om ikke Bergen-armen følges opp

TVH+
image_1009

Nå skal veg-eventyret finansieres

TVH+