Lagmannsretten

Ankesaken til Hawjin og Nawjin kommer ikke opp før i februar 2017. Foto: Arkiv.

Hawjin og Nawjin må vente et helt år

TVH+