KVU Haugesund

Her er et av alternativene for ny bru over Karmsundet som Vegvesenet har arbeidet med. I denne illustrasjonen har man kombinert ny bru til Risøy med bru over til Storasund. Skissene som følger konsept 4 i KVU'en har antydet en ny bruløsning noe lenger sør i Karmsundet.

Fra 1,5 til 11,5 milliarder kroner

TVH+