Kristin Skogen Lund

BRUK FORTRINNENE DERES! Kristin Skogen Lund oppfordret næringslivet på Haugalandet til å dyrke fortrinnene sine for å bøte av dårligere tider.

Bruk fortrinnene, Haugalandet!

TVH+