Krisetelefon

Nikolai Østhus

Har brukt 800 timer i krisesamtaler

TVH+