Krasjlanding

Illustrasjonsfoto: Helse Vest.

Mikrofly krasjlandet i Suldal

TVH+