Krangelen om lokalisering

FIRE STEMMER MOT: Jarle Utne Reitan, Sjur Risanger, Elin Frønsdal og Svein Erik Indbjo (til høyre) ville ha ny dialog med eierne av prosjektet med ny, kristen videregående skole, men fikk bare sine egne stemmer.

Nei til dialog med kristen skole

TVH+