Korridorpasienter

Helse Fonna arbeider stadig med å redusere antallet korridorpasienter. Foto: Ine Førland

1 av 100 sykehusdøgn i korridor

TVH+