Kongeskip

Foto: Ingvild Sjo

Kongelig besøk i Rosendal

TVH+