Kongens fortjenstmedalje

KONGEN SA JA: Synnøve  Sørhus og Brit Reidun Djursvoll sendte søknaden som utløste medaljen fra Kongen. Her overrekker ordføreren medaljen.

Kongens ja

r_MGL0569

Tysværbuer som ble lagt merke til