Kommuneøkonomi

Foto: Marius A. Haugen.

Kommunene får 1,1 milliarder kroner

Foto: Marius A. Haugen.

Kommunene får mer penger

okonomi

Regnskapsåret 2014 for Haugesund, ikke hyggelig lesning