Knuffing

FKH får mye oppmerksomhet i internasjonale medier for episoden i Drammen.

– Vi er ikke «the crazy gang»!

TVH+