KM

Slegge Jenter 13 år: Fra venstre: nr 3: Andrine Friis Hausken nr1: Sanne Kleppe Salemonsen nr2 : Eva Marie Ydstebø

HIL dominerte, kom hjem med 81 medaljer

TVH+