Klynge

REGIONENS FORTRINN: Energi og de maritime næringer på Haugalandet har størst potensial for nyskaping gjennom økt og gjensidig samhandling, sa Erik W. Jakobsen.

Samhandling må settes i system