Klassestørrelser

image_680

Satser stort på Frakkagjerd