Kjersti Haraldseide

Kjersti Haraldseide fra Haugesund.

Afghanistan – det glemte landet

TVH+