Kjell larsen

Foto fra nettsiden til SOS rasisme

Krever full frifinnelse av Larsen 

TVH+
tore 2

Emberland ferdig i Kopervik

TVH+