Kjell larsen

Foto fra nettsiden til SOS rasisme

Krever full frifinnelse av Larsen 

tore 2

Emberland ferdig i Kopervik