Kjell Inge Ropstad

Screen Shot 2015-08-19 at 17.07.51

Nytt fengsel ennå litt i det blå

TVH+