Kirkemøtet

PÅ KIRKEMØTET: Aslaug L. Kongshavn.

Vigselsliturgi for likekjønnet ekteskap

TVH+