Karmsund videregåendeskole

kokk 2

– Bli med på kokkekamp!

TVH+