Karmøy kommmune

Nora Olsen Sund, helse og omsorgssjef, Karmøy kommune. Arkivfoto

Karmøy med informasjonsmøte om flyktningene

TVH+