Kakesalg

Vard sitt jentelag solgte kaker for flere tusen kroner til støtte for familine til asylbana Nawjin (9) og Hawjin (11)

Solgte kaker for Nawjin

TVH+