Jordras

Foto: Haugaland Kraft 2014

Kollegaene prøvde å grave mannen ut

TVH+