IKM Ocean Design AS

Prosjektet er viktig for å sikre Kårstø-anlegget gassleveranser i et langsiktig perspektiv. Foto: Gassco

Skal forbinde Johan Sverdrup med Kårstø

TVH+