Humanetisk forbund

SEREMONI I FESTIVITETEN: Stadig flere velger en humanistisk konfirmasjonsseremoni fremfor en kirkelig velsignelse.

Stadig flere velger humanetisk konfirmasjon

TVH+
image_644

Grindhaug får med seg andakten

TVH+