Hovedtillitsvalgt

Jan Fredrik Meling i Eidesvik. Arkivfoto: Marius A. Haugen.

Vil endre turnusordning for å redde ansatte

TVH+