Hordalandsbenken

Foto: Roy Steffensen

Høyre fikk en arm i gave

TVH+