Hjertetest

image_28

Tester hjerterytmen før sesongen

TVH+