Haugland Industri

VISER RESULTATER: Fra v. Solveig Østrem Helgeland, lærling Karoline Østhus Pedersen, jobbveileder Linn Reitan og Arvid Grimstvedt.

Haugaland Industri best i landet