Haldis Økland Lier

AVVENTENDE: Fagdirektør Haldis J. Økland Lier mener det er for tidlig å si noe om hvilke konsekvenser omleggingen av spesialistutdanningen av leger vil få for sykehusene i Helse Fonna.

– For tidlig å si noe om konsekvenser