Gyro Haugland

image_645

Knoting og kommunikasjon

image_644

Grindhaug får med seg andakten