Grethe Frøystad

INVESTERTE FOR Å ØKE KONKURRANSEKRAFTEN: Arne Olufsen, Asle Rafdal og Grethe Frøystad foran det nye, 5-mastede brennebordet, en viktig investering for å effektivisere produksjonen ved bedriften på Killingøy.

Fra tegning til leveranse på tre uker