Goliat

HISTORISK: Tankeren "Hilda Knutsen" ble historisk da den tok i mot olje fra Goliat-feltet.  Foto: www.knotoffshorepartners.com

Haugesundsskip ble historisk