Godtrafikk

ECL Challenger

Solid vekst i godstrafikk på Husøy