God gjerning

Totalt betale han for varer til en verdi av 517 kr.

Betalte for andre sine varer