Gismarvik Næringspark

SAMARBEID: Haugaland Næringspark og Karmsund Havnevesen kan gå mot et tettere samarbeid.
foto: Haugaland Næringspark

Næringsparken ut av Haugaland Kraft? 

TVH+