Geirmund Brendesæter

USAKELIG OPPSAGT:  Gerimund Brendesæter føler seg usaklig oppsagt fra Bømlo Hus. foto: Fotomontasje

Hevder seg usakelig oppsagt