Gassferjer

Foto: Jarl Vidar Meling

Forsinket anbudsrunde for ferjedriften