Gang- og sykkelvei

Den planlagte gang- og sykkelveien langs Skeisvatnet skapte debatt i bystyret.

Heftig krangel om vei rundt Vangen