Fylkesvei 520

Foto: Helge Stikbakke / Statens vegvesen

Store snømengder skaper veitrøbbel

TVH+