Fylkestinget

20140618_112423

Ny idrettshall ved Vardafjell

JUBLET FOR PENGER TIL UTSIRA-RUTEN: Gamleordfører, nå karmøybu, Jarle Nilsen, takket flertallet i fylkestinget for at Utsira-ruten nå får penger til å øke frekvensen i vinterhalvåret.

Flyttet på småpenger i budsjett på 6,3 mrd

Uklart om Regional plan utsettes

HN-Egil

Stoppet regional plan i tolvte time