Fylkesting

SKULDER TIL SKULDER: Haugesunds ordfører Arne-Christian Mohn og fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal er enige om at noen av forslagene som Haugalandskommunene har fremmet vil undergrave hensikten med regional plan. Foto: Terje Emil Johannessen

Haugesund uenig med naboene

STILLER SEG BAK: Et samlet Rogaland Fylkesting stiller seg bak E134.

Rogaland fylkesting stiller seg bak

FORNØYDE: Astrid Furumo, Svein Abrahamsen og Terje Halleland.

– Et viktig skritt mot realisering!

IMG_6650-2

Hit går du for å stemme

ARKIVFOTO: Einar Endresen (Frp)

«Stortinget bedrar folket»

Rogfast, Bokn. Mot tunnnelen ved Laupland, retning sør.

20 år med bompenger gjennom Rogfast