Fylkesmannen i Rogaland

GÅR MOT STRAUMEN: Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa og hennes medarbeiderar meiner at Rogaland bør halda fram som eigen region - med grenser tilsvarande Sør-Vest politidiskrikt som det aller beste alternativet.

Ynskjer nytt Rogaland med grense mot Bjørnefjorden

Jon Olav Velde klar for Afternoon Tea på Slottet

Arkitektens opprinnelige illustrasjon av planlagt bebyggelse sett fra sørvest. Antallet blokker sør for Leitevegen er kuttet fra fire til tre; det er foretatt tilpasninger opp mot det forhenværende HIL-huset og tegnet helt ny bebyggelse bak tribuneanlegget.

Demper ned boligprosjekt ved stadion