Fusjonsforhandlinger

HSH-STYRET (f.h.): Liv Reidun Grimstvedt, Grethe G. Lønning, Gunnar Birkeland, Åshild Havnerås, Ingvild Brekke Myhre, Hege Økland, Jesper Krusell, Mona Johannessen Edris, Vigdis Vandvik, Espen Thompson, Kristin Ådnøy Eriksen og Tage Båtsvik. Foto: HSH

HSH går for fusjonsforhandlinger

TVH+