Full storm

FULL STORM: Et kraftig stormsenter vil passere kysten og hele regionen i løpet av natten. Foto: Øystein Merkesvik

Det blir en mørk og stormfull aften…