Fride Solbakken

Fride Solbakken. Foto: Maritim Forum Stavanger.

4 av 10 Stavangerstipender til HSH