Forskningsrådet

Norsk næringsliv konkurrer om 900 millioner kroner til innovasjonsprosjekter.

Konkurrerer om millionbeløp