Forholdsregler

Foto: Bayasaa/ Flickr Creative Commons.

Bruk hodet før du fyrer av